7x9小时
9:00am - 6:00pm
免费售前热线
13338363507
如何配置/创建卡

操作路径:营销-会员卡

1、输入卡名称-选择右上角新增会员卡,或直接修改已有卡。(除修改编辑外也可复制、删除卡)

image.pngimage.png

                        


②在会员卡编辑框进行编辑修改卡券的内容-基础信息

image.png

image.png


也可进行高级设置,会一张卡添加数张券

image.png

↓扫码添加企雀顾问↓
↑了解更多数智场景↑
有用 没用 分享到微信

打开微信“扫一扫”转发给朋友

小程序内打开

打开微信“扫一扫”在小程序中打开